Ana Sayfa
Başkanlığımız
İnsan Kaynakları Strateji ve Hedefleri

İnsan Kaynakları Strateji ve Hedefleri

Strateji 3 Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Hedef 3.1 Üniversitemizde yaşam boyuöğrenim kapsamında çalışanlara ve  öğrencilere yönelik faaliyetlerin sayısını  artırmak.
Strateji 8 Kurumsal gelişimin gerçekleştirilmesi için paydaş memnuniyetini esas alan işbirliği ve yenilikçilik kültürü oluşturmak.

Hedef 8.2 Üniversitemizde çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik faaliyet  sayısını artırmak.

 Hedef 8.4. Üniversitemizin çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek.

Strateji 7 Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek. Hedef  7.3       Üniversitemizde  öğrencilere ve çalışanlara sunulan  hizmetlerin etkililiğini artırmak.