Ana Sayfa
Başkanlığımız
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

  •  Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak. 

  •  Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişim güçlendirmek amacıyla çalışanların    motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek.

  • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek,

  • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,

  • Performans değerlenme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkan sağlamak,

  • Performansa dayalı yetkelendirme, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek,

  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak