Ana Sayfa
Başkanlığımız
SAÜ İnsan Kaynakları Yönergesi

SAÜ İnsan Kaynakları Yönergesi

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi; Sakarya Üniversitesi’nin insan kaynakları politikaları ve bu politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin hususları belirlemek ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre hukuki işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönergeye aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.