Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişimEğitim İhtiyaç Analiz Raporu
2016 Hizmet İçi Eğitim Kataloğu
Devam İzlenim Formu
Aile Yardım Bildirimi
Aile Durumu Bildirimi
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
Taah. ve Kef. Senedi
Ön Çalışma Raporu
Dönüş Raporu
Mal Bildirimi
2017 Hizmetiçi Eğitim Programı
SAU İnsan Kaynakları Yönergesi

personel@sakarya.edu.tr
(0.264) 295 5218


PERSONEL > Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport


Hususi (Yeşil) Pasaport Talebi ve Temdit (Süre Uzatma) İşlemleri

1 - 5682 Sayılı Pasaport Kanunu [ doc/zip ]

2 - Kimler Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport alabilir ? [ doc ]

3 - Hususi (Yeşil) Pasaport Talebi ve Temdit (Süre Uzatma) için Müracaat aşağıda verilen dilekçe örnekleri eksiksiz olarak doldurulup bağlı bulunduğu birime verilmek kaydıyla olur.

4 - Gerekli Evraklar

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- 5 adet Fotoğraf (Renkli fotokopi ile çoğaltılmış olanlar geçersizdir.) İlgili formu düzenlememiz için dilekçe ekine birer fotoğraf ekleyiniz, diğerleri Emniyet Müdürlüğüne verilecektir. Temditler için 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Yeni doğmuş bebeğe bile fotoğraf gerekmektedir.

- Varsa eski pasaportunuzun 1,2,3 ve 4.cü sayfalarından birer suret ekleyiniz.

5 - Dilekçe Örnekleri
İlk defa Hususi (Yeşil) Pasaport çıkartmak isteyenler için;

- Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personel için
- Fakültelerde görev yapan personel için
- Yüksekokullarda görev yapan personel için
- Konservatuarda görev yapan personel için
- Enstitülerde görev yapan personel için


Önceden Hususi (Yeşil) Pasaportu olup ta süresi dolmuş olanların Temdit (Süre Uzatma) işlemleri için;

- Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personel için
- Fakültelerde görev yapan personel için
- Yüksekokullarda görev yapan personel için
- Konservatuvarda görev yapan personel için
- Enstitülerde görev yapan personel için
6 - Dilekçeleri doldururken dikkat edilmesi gerekenler

.(1). Görev yaptığınız birim (Bölüm-Anabilim Dalı) yazılacaktır.

.(2). Ünvanınızı yazınız

"kendime, eşime ve çocuklarıma" ibaresini sadece kendinize pasaport çıkartmak istiyorsanız yazmayınız. Sadece eşinize pasaport çıkartmak istiyorsanız "eşime" sadece çocuklarınıza yada çocuğunuza çıkartmak istiyorsanız "çocuğuma" yada "çocuklarıma" ibarelerini yazınız. Bu gibi durumlarda her halükarda sizin nüfus cüzdanı sureti ve fotoğrafınız gerekmektedir.

.(3). Ev (ikametgah) adresini açık olarak yazınız

Çocuklarınıza da pasaport çıkartacak yada süresini uzattıracak iseniz onlara ait tablonun mutlaka doldurulması gerekmektedir.

EK-1 ve EK-2 de mutlaka kaç adet ve kaç sayfa olduğunu belirtiniz.

EK-3 varsa eski pasaportunuzun 1.,2.,3. ve 4. sayfalarından birer suret ekleyiniz.